Egen remiss

Egen vårdbegäran, även kallad egenremiss eller egenanmälan, innebär att man själv
skriver till en speciell vårdgivare för att söka vård.

Här kan du hämta hem Avonova Apladalens egenremiss gällande önskemål om
samtalskontakt inom psykosociala teamet på Avonova Apladalens Vårdcentral.

Formuläret innehåller frågor som du besvarar. Svaren hjälper oss att förstå dina besvär och välja lämplig vårdnivå och form av behandling eller stöd.
Svaren behandlas konfidentiellt, tystnadsplikt gäller. Det är frivilligt att besvara frågorna men ju tydligare bild vi får av din situation och ditt hjälpbehov desto större möjlighet för oss att rätt bedöma prioriteringsordning och planera för bästa möjliga vård och behandling.

Sänd det ifyllda formuläret till Avonova Apladalen, vi gör en bedömning om du ska kallas till oss på vårdcentralen eller om du ska hänvisas till psykiatrin eller annan vårdgivare. Du kommer att kontaktas av någon av oss på vårdcentralen för vidare planering. Observera att viss väntetid i regel förekommer.

Har du ytterligare frågor är du välkommen att ringa mottagningssköterska på vårdcentralen, vardagar 8-17, tel. 010-244 08 00 (TeleQ).

Skicka ifylld egenremiss och skattningsformulär till:
Avonova Apladalens Vårdcentral
Pilgatan 10
331 30 Värnamo
Du kan också lämna in materialet i vår reception.