Utbildning

hlr

Vi erbjuder ett brett utbud av utbildningar, bland annat:
 • Hjärt-/lungräddning + Luftvägsstopp + Hjärtstartare (AED)
 • Första hjälpen
 • Samaritutbildning
 • Rökavvänjning
 • Belastningsergonomi
 • Konflikthantering
 • Stress och stressreaktioner
 • Arbete med härdplast
 • Lyftanordningar
 • Arbete vid bildskärm
 • Kris och krishantering
 • Hälsoföreläsning