TeleQ

Vi använder telefonsystemet TeleQ
Istället för att vänta i telefonkö, knappar du in ditt telefonnummer ( mobiltelefonnummer går också bra) och får besked om vilket klockslag en läkare/sjuksköterska ringer tillbaka.

Har du ingen knapptelefon talar du in ditt telefonnummer. Du kan också tala in när du är anträffbar.