Våra tjänster

 

 • Hälsokontroller med läkarundersökning
 • Hälsokontroll 1 - Undersökning och samtal med läkare, provtagning, blodtryck, EKG, hörselundersökning (audiogram) samt syntest.
 • Hälsokontroll 2 - Undersökning och samtal med läkare, provtagning, blodtryck, EKG, hörselundersökning (audiogram), syntest samt utökad provtagning
 • Hälsokontroll 3 - Undersökning och samtal med läkare, provtagning, blodtryck, EKG, hörselundersökning (audiogram), syntest, utökad provtagning. Arbets-EKG, ultraljudsundersökning av hjärta samt spirometri
 • Arbets-EKG
 • Ultraljudsundersökning av hjärta
 • Spirometri
 • Intyg
 • Vaccinationer
 • Psykologtjänster
 • Sjukgymnasttjänster