Sickan – verktyg för sjuk- och friskanmälan samt för produktions- och arbetsplanering!

  • de anställda kan närsomhelst på dygnet sjuk- och friskanmäla sig till Sickan per telefon, vilket sedan förmedlas till arbetsledare
  • snabb medicinsk rådgivning för de anställda
  • personlig kontakt med företagshälsans kompetenser lokalt, i nära samarbete med arbetsplatsen
  • enkel hantering av sjuk- och friskanmälan och anmälan om VAB samt återkoppling till arbetsplatsen
  • möjlighet för företaget att planera behov av ersättare genom avisering i realtid om frånvaroanmälan via e-post och/eller SMS till chef, arbetsledare
  • tidig upptäckt av ohälsa, missbruksproblematik, konflikter, otrivsel mm som ofta resulterar i upprepad korttidsfrånvaro
  • tillgång till statistik och historik (tidsperiod, avdelning, ort, enhet, orsak, veckodagar etc) på företagets sjukfrånvaro i realtid!
  • viktig individuell sjukhistorik för behörig användare som finns tillgänglig på kundunik webbsida


Vill du veta mer om SICKAN hör av Dig till
Anders Bergström 0370 - 39 48 81