Rehabilitering

Riktig och i rätt tid insatt rehabilitering ger effekt, vilket resulterar i kortare sjukskrivning och snabbare återgång i arbete.
Vi samarbetar med Försäkringskassan samt friskvårds- och sjukvårdsinsatser i samhället.

Avonova Apladalens Företagshälsa erbjuder arbetslivsinriktad rehabilitering efter sjukdom och olycksfall, bland annat:

  • Rehabiliteringssamordnare
  • Rehabilitering (läkare, sköterska, sjukgymnast, psykolog)
  • Arbetsförmågebedömning
  • Alkohol-/drogrehabilitering