Organisationsutveckling

Vår styrka är att kunna se sambanden mellan hälsa, arbetsmiljö och lönsamhet.

Vi kan bland annat bidra med:
  • Konsultstöd
  • Stöd vid förändringsarbete
  • Utbildningar för personal och ledningsgrupper
  • Arbetsmiljöenkät via webben