Förebyggande hälsoarbete

forebyggande


Vi bidrar till att förebygga fysisk och psykisk ohälsa orsakad av individuella och miljömässiga faktorer. Vi kan erbjuda olika former av friskvårdskoncept där bland annat levnadsvanor, kost och motion behandlas. Våra träningslokal i Värnamo är ett bra komplement i arbetet med att förbättra och utveckla hälsa.

Vi erbjuder bland annat:

 • Friskundersökning - hälsoundersökning
 • Lagstadgade kontroller
  • Nattarbete
  • Härdplaster
  • Joniserande strålning
  • Bly
  • Höjdarbete i master och stolpar
  • Rök- och kemdykning
  • Vibrationsexponering
 • Träningslokaler
 • Rökavvänjning
 • Kostrådgivning
 • Konditionstest
 • Arbets-EKG
 • Spirometri
 • Drogtest
 • Hörselundersökning
 • Körkortsintyg
 • Träningsråd/instruktion
 • Vaccinationer