Arbetsmiljö

AP-ergonomi-1


Avonova Apladalens Företagshälsa hjälper till att bygga upp en god och säker arbetsmiljö där arbetsskador och arbetsrelaterad ohälsa förebyggs.

Inom detta område erbjuder vi bland annat:

 • Medverkan vid Arbetsmiljö-/Skyddsrond
 • Medverkan i Arbetsmiljö-/Skyddskommitté
 • Mätningar av
  • Buller
  • Inomhusklimat
  • Ventilation
 • Bildskärmsarbete
 • Ergonomirond
 • EMG-Biofeedback
 • Riskanalyser